Θέμα λίγων ημερών είναι η έκδοση κοινής απόφασης από τις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου (ΡΑΕΚ) και Ελλάδας (ΡΑΕ) για την αποδοχή του νέου προϋπολογισμού του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών από τη EuroAsia Interconnector.

Οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν ότι η απόφαση των δύο ρυθμιστών θα είναι θετική ως προς το αίτημα που υπέβαλε στις 6 Ιουλίου ο ιδιωτικός φορέας υλοποίησης, ζητώντας να γίνει αποδεκτή η αύξηση του υπολογιζόμενου συνολικού κόστους της διασύνδεσης στο 1,94 δισ. ευρώ, από 1,57 δισ. που είχε «κλειδώσει» από τις ρυθμιστικές αρχές το 2017.

Η αποδοχή από τη ΡΑΕΚ και τη ΡΑΕ του νέου προϋπολογισμού συνεπάγεται τη συμφωνία τους για ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού από τη EuroAsia Interconnector, μέσω του τέλους που θα επιβάλλει για τη χρήση του καλωδίου της από παραγωγούς και καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο νέος προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό της εταιρείας, οι επί μέρους δαπάνες -όπως υπολογίζονται σήμερα- για τη διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης είναι οι ακόλουθες:

 – Κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση του σταθμού μετατροπής τάσης, κόστος 374,8 εκατ. από 230 εκατ. που είχαν προϋπολογιστεί αρχικά.

 – Προμήθεια και εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων για ισχύ 1.000 μεγαβάτ, κόστος 1,411.7 εκατ. ευρώ, από 1,165 εκατ. που υπολογίστηκε αρχικά.

 – Άλλες δαπάνες για χερσαία έργα υποδομής, κόστος 152.7 εκατ., από 180 εκατ. που καθορίστηκαν προηγουμένως.

 – Συνολικό κόστος, 1.939.2 εκατ. ευρώ, αντί 1,575 εκατ. που προέβλεπε η ρυθμιστική απόφαση του 2017.

Η χρηματοδότηση

Η έγκριση του αναθεωρημένου προϋπολογισμού από τις ρυθμιστικές αρχές αποτελεί ένα νέο βήμα της EuroAsia Interconnector προς την κατασκευή του έργου, παρόλο που δεν είναι καθόλου σαφής η εικόνα ως προς τις εκκρεμούσες χρηματοδοτικές ανάγκες. Η εταιρεία δεν έχει διαψεύσει ότι αιτήθηκε χαμηλότοκο δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους σχεδόν 600.000 εκατ. ευρώ, χωρίς έως τώρα να λάβει θετική απάντηση. Όπως έγραψε ο Φιλελεύθερος, την Πέμπτη, η ΕΤΕπ φέρεται να αντικρίζει το αίτημα με πολλές επιφυλάξεις. Η εταιρεία υποστηρίζει από πλευράς της πως υπάρχουν ιδιωτικοί φορείς που επιθυμούν να επενδύσουν στη διασύνδεση και διαβεβαιώνει πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα χρηματοδότησης.

Το μελετά η Κυβέρνηση

Το τελευταίο 48ωρο δεν υπήρξε κάποια δημόσια παρέμβαση κυβερνητικού αξιωματούχου στην Κύπρο για το θέμα της διασύνδεσης. Προηγήθηκε η υπογραφή, την Τρίτη, της συμφωνίας με τη Nexans Νορβηγίας του συμβολαίου για την κατασκευή και τοποθέτηση των ηλεκτρικών καλωδίων. Δεν έγιναν επισήμως γνωστοί οι όροι της συμφωνίας ως προς τις προκαταβολές και την εξόφληση της σύμβασης.

Ο υπουργός Ενέργειας είχε δηλώσει την Τετάρτη πως το επόμενο μικρό διάστημα θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα η βιωσιμότητα του έργου, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από την ανάλυση αυτή θα διαφανεί κατά πόσο θα κριθεί σκόπιμο να στηρίξει οικονομικά, με κάποιο τρόπο, τον ιδιωτικό φορέα το κράτος. Το θέμα παρακολουθεί με ενδιαφέρον και η Ελεγκτική Υπηρεσία, σε περίπτωση που θα υπάρξει τελικά κάποιου είδους συνεισφορά του κράτους.

Φιλελεύθερος