Νίκος Μελέτης στo Liberal: Χειμάρρα: Η απαιτούμενη απάντηση στην «επίδειξη δύναμης» του Ράμα

ΧΑΚ | 2 Ιουνίου 2023

Στόχος, αν όχι η φυσική εξόντωση του Φ. Μπελέρη, τουλάχιστον η υφαρπαγή του Δήμου Χειμάρρας και ανάθεση του στον κομματικό του υποψήφιο Γ. Γκόρο. Θέλει με κάθε τρόπο να εξυπηρετήσει τα οικονομικά συμφέροντα που κινούνται υπό την υψηλή προστασία του προκειμένου να κλείσει πραξικοπηματικά το περιουσιακό ζήτημα που εκκρεμεί στην περιοχή αυτή που κατά πλειοψηφία ανήκε στην Ελληνική Εθνική Μειονότητα.