Οριστικοποιήθηκε η απόφαση για την απαγόρευση της μαντίλας στα σχολεία του Βελγίου.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) επικύρωσε -την Πέμπτη- την απαγόρευση της μαντίλας σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλάνδρα, τη βόρεια περιφέρεια του Βελγίου.

Τι θα ισχύει για το μάθημα θρησκευτικών

Οι μαθήτριες στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (στη Φλάνδρα) επιτρέπεται να φορούν μαντίλες στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του μαθήματος των θρησκευτικών, αλλά πρέπει να τις αφαιρούν κατά τη διάρκεια άλλων μαθημάτων.

Την απαγόρευση είχαν προσβάλει τρεις νεαρές μουσουλμάνες, αλλά το δικαστήριο δήλωσε ότι η φλαμανδική εκπαίδευση απαγορεύει τη χρήση οποιουδήποτε ορατού θρησκευτικού συμβόλου και επικύρωσε την απαγόρευση.

«Το Δικαστήριο σημείωσε στην παρούσα υπόθεση ότι η επίμαχη απαγόρευση δεν αφορά αποκλειστικά το ισλαμικό πέπλο, αλλά εφαρμόζεται χωρίς διάκριση σε όλα τα ορατά σύμβολα της πίστης», ανέφερε το ΕΔΔΑ σε ανακοίνωσή του και πρόσθεσε ότι η απόφαση είναι οριστική.

Τι υποστήριξαν στο δικαστήριο

Ενώπιον του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, οι τρεις Βελγίδες, που σήμερα είναι 20 ετών, υποστήριξαν ότι η απαγόρευση αυτή παραβιάζει τα δικαιώματά τους όπως αυτά κατοχυρώνονται από τα άρθρα 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής), 9 (ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και θρησκευτική ελευθερία), 10 (περί ελευθερίας της έκφρασης) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και από το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου 1 (δικαίωμα στη εκπαίδευση) και το άρθρο 14 (απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης).

Το Δικαστήριο έκρινε ότι «η ιδέα της ουδετερότητας της εκπαίδευσης (…) νοούμενη ως απαγόρευση, κατά καθολικό τρόπο, της χρήσης ορατών θρησκευτικών συμβόλων από τους μαθητές δεν θίγει την θρησκευτική ελευθερία καθαυτή».

Το Δικαστήριο σημειώνει ότι η απαγόρευση κατά της οποίας προσέφυγαν οι τρεις μουσουλμάνες δεν αφορά αποκλειστικά την ισλαμική μαντίλα, αλλά κάθε θρησκευτικό σύμβολο και ότι οι προσφυγούσες είχαν εκ των προτέρων ενημερωθεί για τους εφαρμοζόμενους κανόνες στα συγκεκριμένα σχολεία και είχαν αποδεχθεί να συμμορφωθούν με αυτούς.

Το 2009 το Δικαστήριο είχε απορρίψει την προσφυγή κατά της Γαλλίας από έξι μαθητές που αποκλείσθηκαν από τα σχολεία τους διότι φορούσαν ορατά θρησκευτικά σύμβολα, και συγκεκριμένα την ισλαμική μαντίλα και το «keski» που φοριέται κάτω από του τουρμπάνι από τους σιχ.

Το Δικαστήριο είχε κρίνει ότι η απαγόρευση δεν στρεφόταν κατά της θρησκευτικής ταυτότητας των παιδιών, αλλά εξυπηρετούσε τον νόμιμο σκοπό της προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων και της δημόσιας τάξης.

Πηγή: Reuters, AFP