Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ το δηλώνει εδώ και πολύ καιρό καθώς αυτό είναι σημαντικό κομμάτι του πάζλ του μεταναστευτικού: Η επαναξιολόγηση  της κατάστασης της Συρίας και ο χειρισμός των μεταναστών που φτάνουν από τη χώρα αυτή. Τούτο αναφέρθηκε και κατά την Υπουργική Σύνοδο για την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού, που πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία, στις 16-17 Μαΐου. Έχει δε περιληφθεί και στην κοινή δήλωση των κρατών που συμμετείχαν.

ΣΤΗ σύνοδο συμμετείχαν η Αυστρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Δανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα και η Πολωνία και το ζήτημα τούτο αναδεικνύεται και  στην κοινή δήλωση. Σημειώνουν πως 13 χρόνια μετά που έχει ξεσπάσει ο πόλεμος στη Συρία «ενώ αναγνωρίζεται πως δεν έχει επιτευχθεί πλήρης πολιτική σταθερότητα, η κατάσταση  στη χώρα αυτή έχει εξελιχθεί σημαντικά».

ΩΣ εκ τούτου, σημειώνεται ότι υπό το φως των πιο πάνω, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη συμφώνησαν για την ανάγκη επαναξιολόγησης της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις δυναμικές που αναπτύσσονται εντός και γύρω από την Συρία, με στόχο να διερευνηθεί μια προσαρμοσμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης του θέματος, στη βάση των σχετικών Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Απριλίου.

ΕΙΝΑΙ προφανές πως οι χώρες που συμμετείχαν στη Σύνοδο, έχοντας μια διαμορφωμένη πλέον κοινή πολιτική και στάση θα πρέπει να πιέσουν και τους άλλους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθηθεί η ανάγκη για επαναξιολόγηση της κατάστασης στη Συρία. Να αναληφθούν και πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση των Ηνωμένων Εθνών.

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ της Κύπρου, η επιμονή της στα ζητήματα αυτά, το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος, επιβεβαιώνουν πως μόνο με δουλειά μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Και αποτελέσματα υπάρχουν.

ΤΗΝ ίδια ώρα, θα πρέπει να επισημανθεί πως η Ε.Ε., η διεθνής κοινότητα εν γένει θα πρέπει να βοηθήσει ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες σταθερότητας στη Συρία. Κι αυτό μπορεί να γίνει και διά της οικονομικής ενίσχυσης. Τα πρακτικά και τα διαδικαστικά μπορούν να βρεθούν. Διαφορετικά οι άνθρωποι δεν θα επιστρέφουν πίσω στη χώρα τους.

ΘΑ πρέπει, επίσης, να συνεχισθεί η στήριξη προς τον γειτονικό Λίβανο, θέση που περιλαμβάνεται και στο κοινό ανακοινωθέν. Την ίδια ώρα, είναι σημαντικό αυτό που επίσης αναφέρεται. Ότι «οι αποφάσεις για το ποιος έχει δικαίωμα να διασχίζει τα σύνορα ενός κράτους μέλους πρέπει να λαμβάνονται από την Κυβέρνηση του ίδιου του κράτους και όχι από δίκτυα εγκληματιών που εμπλέκονται στη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων».