Την πάγια όσο και προκλητική θέση του Λονδίνου ότι η Ελλάδα θα πρέπει πρώτα να «αναγνωρίσει» ότι τα «Ελγίνεια Μάρμαρα» (sic) ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά αυτά να δανειστούν στην χώρα μας, επανέλαβε το βρετανικό Υπουργείο Πολιτισμού.

Η Λούσι Φρέιζερ απαντώντας σήμερα σε ερώτηση της Επιτροπής Πολιτισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού δήλωσε: «Η άποψη μου είναι ότι υπάρχουν μόνο ορισμένες περιστάσεις στις οποίες μπορούν να μεταφερθούν αντικείμενα.

«Οι διαχειριστές του Βρετανικού Μουσείου είναι υπεύθυνοι για τα αντικείμενα, τα οποία αποκτήθηκαν νόμιμα και δεν έχουμε καμία πρόθεση να αλλάξουμε το νόμο σε σχέση με αυτά τα ζητήματα».

«Τα αντικείμενα δανείζονται κατά καιρούς, αλλά αυτό είναι θεμελιώδες ότι αναγνωρίζεται η ιδιοκτησία μας».

Όταν ρωτήθηκε αν θα υποστήριζε τον δανεισμό των Γλυπτών, είπε: «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσει η ελληνική κυβέρνηση ότι τα αντικείμενα αυτά έχουν αποκτηθεί νόμιμα».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ