REAL TIME |

Απόρρητα έγγραφα δείχνουν στρατηγική για δημογραφική αλλοίωση κατεχομένων

Απόρρητα έγγραφα δείχνουν στρατηγική για δημογραφική αλλοίωση κατεχομένων

Το «άκρως απόρρητο» έγγραφο αποκάλυψε ο Τσένκ Μουτουγιακαλί στην τουροκυπριακή εφημερίδα Γενίντουζεν

Η στρατηγική της Τουρκίας για δημογραφική αλλοίωση των κατεχομένων αποδεικνύεται και μέσα από έγγραφα που αποκαλύπτονται στον τουρκοκυπριακό Τύπο. Αποκαλύψεις που καταρρίπτουν τις τουρκικές δικαιολογίες ότι περίπου τα περί εποικισμού και αλλοίωση των κατεχομένων ήταν δήθεν «ελληνοκυπριακή ισχυρισμοί». Τα έγγραφα που αποκαλύπτει η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενίντουζεν δείχνουν πως υπήρχε μια οργανωμένη προσπάθεια από την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή ηγεσία προκειμένου να πολλαπλασιαστεί ο πληθυσμός των κατεχομένων ώστε να συνάδει με τα υπό κατοχή εδάφη, καθώς έκριναν πως οι Τουρκοκύπριοι που βρίσκονταν στα κατεχόμενα ήταν δυσανάλογα μικρός πληθυσμός σε σχέση με τα υπό κατοχή εδάφη. 

Το «άκρως απόρρητο» έγγραφο που αποκάλυψε ο Τσένκ Μουτουγιακαλί στην τουροκυπριακή εφημερίδα Γενίντουζεν (πηγή ΓΤΠ) αποκαλύπτει το πόσο συστηματικά κινήθηκε η τουρκική πλευρά με στόχο τη δημογραφική αλλοίωση των κατεχομένων, ευθύς μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Στο έγγραφο που αποκαλύφθηκε χθες καταγράφονται ποιες ομάδες ήρθαν από την Τουρκία στην Κύπρο, τον αριθμό των αφίξεων και από ποια περιοχή και σε ποιο χωριό μετακινήθηκε πληθυσμός. 

ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΙΗΣΗ: Ένα χρόνο μετά την τουρκική εισβολή, το 1975, υπολογίζεται ότι έχει εκτοπιστεί το 60% του κυπριακού πληθυσμού. Στο δημοσίευμα της Γενίντουζεν αναφέρονται τα επίσημα στοιχεία όπως καταγράφονται από τις Aρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα οποία «142.000 Ελληνοκύπριοι, κοντά στο 30% του τότε ελληνοκυπριακού πληθυσμού, προσφυγοποιήθηκε από το βόρειο μέρος του νησιού στο νότιο και 45.000 Τουρκοκύπριοι, κοντά στο 40% του τότε τουρκοκυπριακού πληθυσμού προσφυγοποιήθηκε από το νότιο στο βόρειο μέρος του νησιού. Πριν από τον Ιούλιο του 1974, ο πραγματικός αριθμός των Τουρκοκυπρίων του βόρειου μέρους το οποίο επρόκειτο να περάσει υπό τον έλεγχο της Τουρκίας υπολογίζεται στις 71.000».

ΚΑΤΟΧΗ ΕΔΑΦΩΝ: Με την ολοκλήρωση της τουρκικής εισβολής τον Αύγουστο του 1974 το 37% του νησιού περνά υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Όπως αναφέρει η Γενίντουζεν, ενώ οι Τουρκοκύπριοι άφησαν στο νότιο μέρος περιουσία κοντά στα 500.000 στέμματα, τους περίμενε στο βόρειο μέρος περιουσία γύρω στα 1.500.000 στρέμματα. Εν ολίγοις τα εδάφη που καταλήφθηκαν στο βόρειο τμήμα του νησιού ήταν πολύ περισσότερα από τον τουρκοκυπριακό πληθυσμό. 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ‘ΚΕΝΩΝ’: Υπό αυτά τα δεδομένα αρχίζει το 1975 μεταφορά πληθυσμού από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα προκειμένου να καλυφθεί το ‘κενό’ μιας και υπήρχε απόσταση μεταξύ των 140 χιλιάδων Ελληνοκυπρίων που προσφυγοποιήθηκαν και των 60 χιλιάδων που συγκεντρώθηκαν στο κατεχόμενα τμήμα. Αυτή η κάλυψη του ‘κενού’ αποφασίστηκε (σύμφωνα με το δημοσίευμα της Γενίντουζεν) να γίνει ως εξής: Το λεγόμενο «ομοσπονδιακό κράτος» που συστάθηκε στα κατεχόμενα θα προέβαινε σε αίτηση προς την Τουρκία για «εργατικό δυναμικό στο τουρκοκυπριακό μέρος» το οποίο θα ερχόταν από την Τουρκία. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο του Μουτλουγιακαλί, «ο τότε Τούρκος πρέσβης στη Λευκωσία Ασάφ Ινχάν στο βιβλίο του με τίτλο ‘Αφηγήματα των Πρέσβεων’, λέει ότι ο Γκιούλ Ινάντς είπε ότι  ‘όπως δεν υπήρξε ένα τέτοιο αίτημα από τους Κύπριους αρμόδιους δεν τέθηκε θέμα προς αυτή την προσέγγιση ούτε από την πρεσβεία’».

ΤΟ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Το έγγραφο που αποκαλύπτει η Γενίντουζεν φέρει ημερομηνία 2.5.1975 και αριθμό 97 και κάτω από τον τίτλο «Αποδοχή και ανάληψη της υποχρέωσης να απασχοληθεί στην περιοχή και στον τομέα που θα του υποδειχθεί» αναφέρονται τα εξής (μετάφραση ΓΤΠ): 

«Άρθρο 1 – Με σκοπό την εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης του τουρκοκυπριακού μέρους και κατόπιν αιτήματος του ομοσπονδιακού κράτους της Βόρειας Κύπρου, η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης με γρήγορο και σχεδιασμένο τρόπο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Άρθρο 2

Αυτό το καταστατικό περιλαμβάνει: προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και του εργατικού δυναμικού το οποίο θα σταλεί στην Κύπρο, την αξιολόγηση της επιλογής και τον διαχωρισμό των ατόμων σε ομάδες, τις αρχές λειτουργίας και την ίδρυση του οργανισμού ο οποίος θα αναλάβει αυτό το καθήκον, τις μεθόδους που θα πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη, τους οικονομικούς πόρους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή και τις καταναλωτικές διαδικασίες, για το εργατικό δυναμικό που θα σταλεί, τα κριτήρια για την επιλογή περιοχής και οικογένειας και στην επιλογή του εργατικού δυναμικού που θα απασχοληθεί στον τομέα της γεωργίας, τις περιοχές προτεραιότητας.

Γενικές προτεραιότητες και κριτήρια επιλογής περιοχής και οικογένειας ‘που θα σταλεί’ ως εργατικό δυναμικό.

Εργατικό δυναμικό

Άρθρο 3  – Το εργατικό δυναμικό το οποίο θα σταλεί στο τουρκοκυπριακό μέρος από την Τουρκία για να απασχοληθεί στους τομείς της γεωργίας, της βιομηχανίας, του τουρισμού και άλλων υπηρεσιών αποτελείται από τις πιο κάτω ομάδες:

–    Άτομα με κυπριακές καταβολές τα οποία βρίσκονται από πριν στην Τουρκία ως πρόσφυγες, Τουρκοκύπριοι οι οποίοι έχουν τουρκική υπηκοότητα ή εξακολουθούν να διαμένουν και να εργάζονται στην Τουρκία

–    Αγρότες και εργαζόμενοι στον γεωργικό τομέα 

–    Εργάτες οι οποίοι είναι ικανοί να απασχοληθούν στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και άλλων κλάδων υπηρεσιών

–    Τεχνίτες και επιστήμονες από διάφορους κλάδους, σύμβουλοι για διάφορα επαγγέλματα, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και κεφαλαίων, βιοτεχνιών και καταστημάτων

–    Ανειδίκευτοι εργάτες

Εξεύρεση εργατικού δυναμικού που θα σταλεί

Άρθρο 4 – Στις παραγράφους b, c και e του άρθρου 3 για το καταχωρημένο εργατικό δυναμικό, απαιτούνται οι ακόλουθοι όροι:

–    Να συντηρεί οικογένεια ή να είναι πολύτεκνος 

–    Να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα

–    Αποδοχή και ανάληψη της υποχρέωσης να απασχοληθεί στην περιοχή και στον τομέα που θα του υποδειχθεί

Κριτήρια για την επιλογή περιοχής και οικογένειας 

Άρθρο 5 – Στις παραγράφους b, c και e του άρθρου 3 για το καταχωρημένο εργατικό δυναμικό, η επιλογή περιοχής, τα κριτήρια και οι προτεραιότητες:

–    Περιοχές στις οποίες κατοικεί πληθυσμός με υψηλή κοινωνική προσαρμοστικότητα

–    Περιοχές που κατοικούνται από πληθυσμό με γνώσεις και δεξιότητες που έχουν προδιάθεση για τους κλάδους απασχόλησης στην Κύπρο

–    Πυκνοκατοικημένες περιοχές και περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλο οικιστικό πρόβλημα

–    Θαλάσσιες, ορεινές και δασικές περιοχές 

–    Περιοχές που το κλίμα τους μοιάζει με της Κύπρου

Άρθρο 6 – Στις παραγράφους b, c και e του άρθρου 3 για το καταχωρημένο εργατικό δυναμικό, τα κριτήρια επιλογής οικογένειας:

–  Οι οικογένειες να είναι Τούρκοι υπήκοοι και η μητρική τους γλώσσα να είναι τα τουρκικά, 

–  Το άτομο που συντηρεί την οικογένεια να είναι μορφωμένο, να έχει ολοκληρώσει τα στρατιωτικά του καθήκοντα, να μην είναι μεγαλύτερο των 45 ετών και η υγεία του/της να είναι ικανοποιητική για να διεκπεραιώσει την εργασία που θα του ανατεθεί

–  Να μην υπάρχουν νομικά κωλύματα τα οποία να αποτελέσουν εμπόδιο στο να ταξιδέψουν στο εξωτερικό οι συντηρητές των οικογενειών και τα μέλη των οικογενειών». 

Φιλελεύθερος

Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Facebook

Ακολουθήστε τον Σάββα Καλεντερίδη στο Facebook

Ακολουθήστε τον Σάββα Καλεντερίδη στο Twitter

Εγγραφείτε στο κανάλι του infognomonpolitics.gr στο Youtube

Εγγραφείτε στο κανάλι του Σάββα Καλεντερίδη στο Youtube