Weather Icon

Βαλέριος Δανιηλίδης: Χείριστη διχοτόμηση της Κύπρου η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία

Βαλέριος Δανιηλίδης: Χείριστη διχοτόμηση της Κύπρου η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία

Η ΔΙΖΩΝΙΚΗ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ

Ξεκινώ με μια διευκρίνηση: Δεν θεωρώ ορθούς τους όρους Ελληνοκύπριος/Τουρκοκύπριος , που είναι Αγγλική εφεύρεση. Για μένα ορθοί είναι οι όροι Έλληνες της Κύπρου και Μουσουλμάνοι της Κύπρου ( οι πλείστοι Έλληνες εξισλαμισθέντες.) Χρησιμοποιώ τους όρους Ελληνοκύπριος/ Τουρκοκύπριος γιατί είναι ευρέως γνωστοί και προς διευκόλυνση της κατανόησης των γραφομένων μου.

Γράφει ο Βαλέριος Δανιηλίδης*

Η Ομοσπονδία ως λύση του Κυπριακού προβλήματος και με οποιοδήποτε περιεχόμενο, είτε χαλαρή, είτε αποκεντρωμένη, είτε διζωνική και δικοινοτική, είτε συνομοσπονδία, είναι χειρίστη μορφή διχοτόμησης.

Οι λόγοι είναι πολλοί. Καταθέτουμε τους κυριότερους:

1. Η κάθε ομοσπονδία προϋποθέτει την ισότιμη συνύπαρξη δύο ή περισσοτέρων κρατιδίων (συνιστώντα κρατίδια ή πολιτείες)


1.1. Σήμερα υπάρχει μια διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία και μια παράνομη οντότητα, προϊόν εισβολής και κατοχής, η “ΤΔΒΚ”, μη αναγνωρισμένη από κανένα κράτος στον κόσμο.


1.1.1. Για να λειτουργήσει Ομοσπονδιακό σύστημα στην Κύπρο πρέπει ή να αναβαθμιστεί και να αναγνωρισθεί η παράνομη οντότητα σε επίπεδο νόμιμου κράτους, ή να υποβιβαστεί η Κυπριακή Δημοκρατία σε επίπεδο ομοσπονδιακού κρατιδίου (πολιτείας, κοινοτικού κρατιδίου ή ζώνης).

Τι ισχύει σήμερα σε επίπεδο παραμονής, διαμονής και πολιτικών ελευθεριών στις δυο πλευρές;

2. Οι τουρκοκύπριοι πολίτες του νομίμου κράτους, δηλαδή της ΚΔ, που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές, διαθέτουν όλα τα δικαιώματα διαμονής και διακίνησης σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2.1. Οι τουρκοκύπριοι πολίτες του νομίμου κράτους, δηλαδή της ΚΔ, που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές, απολαμβάνουν όλων των πολιτικών δικαιωμάτων που παρέχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

2.2. Οι τουρκοκύπριοι πολίτες του νομίμου κράτους, δηλαδή της ΚΔ, που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές, απολαμβάνουν όλων των πολιτικών δικαιωμάτων που παρέχει η Κυπριακή Δημοκρατία και αν επιθυμούν και επιλέξουν να διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, διαθέτουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι!

3. Οι Ελληνοκύπριοι πολίτες που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές απολαμβάνουν όλων των πολιτικών δικαιωμάτων που παρέχει η Κυπριακή Δημοκρατία στις ελεύθερες περιοχές.

3.1. Οι Ελληνοκύπριοι πολίτες που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές- λεγόμενοι εγκλωβισμένοι, δε διαθέτουν τα πολιτικά δικαιώματα που “παρέχει η παράνομη οντότητα“. ( Δεν γνωρίζουμε τί συμβαίνει με κάποιους Μηδίσαντες που εργάζονται και διαμένουν στα κατεχόμενα υπό κατοχική διοίκηση)

3.2. Ο Ελληνοκύπριος πολίτης που διαμένει στις κατεχόμενες περιοχές και δύναται να διαμείνει στις κατεχόμενες περιοχές υπό κατοχική διοίκηση δύναται να διαθέτει πολιτικά δικαιώματα της παράνομης οντότητας, αν αιτηθεί την “υπηκοότητα” της παράνομης οντότητας.

3.3. Οι Ελληνοκύπριοι πολίτες που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές που λαμβάνουν την “υπηκοότητα” της παράνομης οντότητας καθίστανται “νόμιμοι” μόνο στα κατεχόμενα.

Τι ισχύει σε περίπτωση λύσης στην βάση οποιασδήποτε από τις αναφερθείσες ομοσπονδίες;

4. Ισχύουν όλα τα προαναφερόμενα πλην τα παρακάτω.

4.1. Η παράνομη οντότητα καθίσταται νόμιμη με την αναγνώριση της από την Κυπριακή Δημοκρατία, ως ισότιμου μέλους της όποιας ομοσπονδίας.

4.2. Ως νόμιμο μέλος της ομοσπονδίας αποκτά κρατική υπόσταση και η Κύπρος αποτελείται πλέον από δυο οντότητες.

4.3. Η διαφορά με την σημερινή κατάσταση είναι ότι το μέλος που αντιπροσωπεύει την σημερινή Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει πια ούτε το ηθικό δικαίωμα καταγγελίας της εισβολής και κατοχής εφόσον τα έχει αποδεχθεί, και ούτε το νομικό έρεισμα εφόσον έχει αναγνωρίσει την παράνομη οντότητα ως ισότιμο μέλος (κράτος, κρατίδιο, πολιτεία ή άλλως πως).

5. Απόρροια των πιο πάνω είναι να παραμένει η κατάσταση σε θέματα που αφορούν το εδαφικό μέρος του προβλήματος ως έχει σήμερα. Με τον εξής παραλογισμό που ισχύει και τώρα: Να έχει ο Ε/Κ πολίτης της ομόσπονδης Κύπρου όλα τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την Επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην του εδάφους του όμορου ομόσπονδου μέλους της πατρίδας του.

5.1. Απόρροια των πιο πάνω είναι ότι η οποιαδήποτε λύση στην βάση οποιασδήποτε ομοσπονδίας καταλήγει στην αναγνώριση και αποδοχή των τετελεσμένων μιας βίαιης και παράνομης εισβολής και η αναγνώριση παραγώγου της τυφλής πολεμικής βίας, πράξη που αντίκειται στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ.

5.2. Απόρροια της δημιουργίας Τ/Κ κράτους με την αποδοχή των τετελεσμένων από την Κυπριακή Δημοκρατία σημαίνει πραγματική και νομότυπη πια διχοτόμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

5.3. Απόρροια των πιο πάνω είναι, λόγω και των τεράστιων οικονομικών δυνατοτήτων της, η Τουρκία να εξαγοράσει όλους τους παραγωγικούς τομείς του Ε/Κ ομόσπονδου μέλους (κράτους, κρατιδίου ή πολιτείας)

5.4. Απόρροια των πιο πάνω είναι, λόγω και των τεράστιων πληθυσμιακών δυνατοτήτων της, η Τουρκία να αλλοιώσει την δημογραφική σύνθεση του Ε/Κ ομόσπονδου μέλους (κράτους, κρατιδίου ή πολιτείας).

5.5. Απόρροια των πιο πάνω είναι ο εκτουρκισμός ολόκληρης της Επικράτειας της Κύπρου.

Μοναδική διέξοδος είναι η Ευρωπαϊκή λύση.

6. Όλα αυτά την στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενδεχόμενη αυτή λύση προσκρούσει και είναι συνάμα αντίθετη στις ευρωπαϊκές αρχές και το ευρωπαϊκό δίκαιο όσον αφορά τις ελευθερίες και την μη αποδοχή διακρίσεων, φυλετικών, θρησκευτικών, μετακίνησης, εγκατάστασης σε όλο το έδαφος της Δημοκρατίας.

7. Λύση, πέραν της Ευρωπαϊκής που διασφαλίζει τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε πολίτη σε μια ενιαία Κυπριακή Δημοκρατία έχει ως απόρροια την διχοτόμηση της Κύπρου. Λύση που δεν εξασφαλίζει την αρχή, κάθε πολίτης-μια ψήφος ανεξάρτητα από την εθνική ή θρησκευτική του ταυτότητα σε μια ενιαία Κυπριακή Δημοκρατία είναι καταδικασμένη να επιφέρει άμεσα την διχοτόμηση και έπειτα τον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου και της θάλασσας της από την Τουρκία. Ο διαχρονικός στόχος της οποίας δεν περιορίζεται στην δημιουργία Τ/Κ κράτους στο βόρειο μέρος της Κύπρου, αλλά στην κατάλυση της ΚΔ και τον έλεγχο ολόκληρης της Μεσογείου.

8. Στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ενσωματωμένη η Συνθήκη Εγγυήσεων στο Μέρος των Θεμελιωδών Άρθρων και δεν επιδέχεται τροποποιήσεων. Παρόλα αυτά η Συνθήκη έχει παραβιαστεί από την Τουρκία με την εισβολή στην Κύπρο. Εντούτοις, το Σύνταγμα εξακολουθεί να λειτουργεί σε ότι αφορά τα Θεμελιώδη Άρθρα του με επίκληση του Δικαίου της Ανάγκης. Η απαίτηση κατάργησης των εγγυήσεων δεν μπορεί να προηγηθεί της καταγγελίας τους από τον δέκτη των εγγυήσεων που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Με την μονομερή έστω καταγγελία και αφαίρεση τους από το Σύνταγμα οι εγγυήτριες δυνάμεις χάνουν το νομικό έρεισμα να τις επικαλούνται. Η Κυπριακή Δημοκρατία (στο σύνολο της) είναι Ευρωπαϊκό έδαφος και κινδυνεύει μόνο από τους ίδιους της τους Εγγυητές που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέχουν παράνομα ή μη, ευρωπαϊκό έδαφος ( Βάσεις Η.Β.). Η μη επιδίωξη λύσης πάνω σε αυτά τα δεδομένα καθιστά την όποια άλλη λύση επιζήμια, μη λειτουργική, μη βιώσιμη και προπαντός άδικη για το σύνολο των πολιτών της Δημοκρατίας.

9. Οι επικροτούντες και ένθερμοι υποστηρικτές της λύσης στην βάση της όποιας ομοσπονδίας είναι οι πραγματικοί υποστηρικτές της διχοτόμησης, του διαμελισμού και του σταδιακού εκτουρκισμού της Κύπρου, εφόσον προτείνουν ομοσπονδιακές λύσεις γνωρίζοντας όλα τα πιο πάνω και αποφεύγουν να ζητήσουν ευρωπαϊκή λύση. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ή Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμπλέκεται στην επίλυση του προβλήματος πέραν αυτού του οποίου της ζητείται. Δεν υπήρξε ποτέ τεκμηριωμένο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί αυτού η Δημοκρατία απευθύνεται στην αναχρονιστική σύνθεση της Πενταμερής γνωρίζοντας εκ των προτέρων όλα τα επακόλουθα αυτής.

*O Βαλέριος Δανιηλίδης είναι δικηγόρος και υποψήφιος βουλευτής στις Κυπριακές Εκλογές με το Κίνημα Αλληλεγγύη της Ελένης Θεοχάρους. Διαβάστε ΕΔΩ το πλήρες βιογραφικό του.

Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Facebook

Ακολουθήστε τον Σάββα Καλεντερίδη στο Facebook

Ακολουθήστε τον Σάββα Καλεντερίδη στο Twitter

Εγγραφείτε στο κανάλι του infognomonpolitics.gr στο Youtube

Εγγραφείτε στο κανάλι του Σάββα Καλεντερίδη στο Youtube

σχετικά άρθρα