Weather Icon

Το “ελαφρύ και υγιεινό” επάγγελμα του πολιτικού

Το “ελαφρύ και υγιεινό” επάγγελμα του πολιτικού

Το 2015 όταν ανέλαβε η εθνοσωτήριος με το slogan “σκίζω μνημόνια, σκίζω γάτες, σκίζω Μαρίνες,” (μήπως τελικά ο όρος “ριζοσπαστική” προέρχεται από τον Ρίζο;) αποφάσισε να επανακαθορίσει το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Ο λαοπρόβλητος ηγέτης της είχε υποσχεθεί σε όλους πως θα τους έβαζε στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ακόμα κι αν έριχναν πασιέντζες στον Οργανισμό Λιμένος Λάρισας. Και επειδή ήταν δίκαιο και έπρεπε να γίνει πράξη, σκάρωσε έναν νόμο με τον οποίο έφτιαχνε μια Επιτροπή που θα καθόριζε ποιος θα παίρνει επίδομα και ποιος όχι. Ο νόμος (4354/2015) έλεγε πως μέχρι την 31.12.2017 το καθεστώς θα έχει ξεκαθαρίσει. (Υποθέτω πως ξέρετε ότι το επίδομα καταβάλλεται και κατά το διάστημα της… άδειας!)

Βρήκαν ευκαιρία τα συνδικάτα και όρμηξαν. Άνοιξε η πόρτα, να μην μπούμε κι εμείς; Και νάσου βροχή τα αιτήματα. Τι να κάνει η ενθοσωτήριος; Για να μην στεναχωρήσει τα πελατάκια δεν κατέληγε σε συμπέρασμα. Κι όταν είδε ότι ζύγωνε η προθεσμία, μ’ ένα νόμο κι ένα άρθρο έδωσε παράταση: μέχρι τις 30.5.2018. Και μετά κι άλλη: 29.02.2019. Και μετά κι άλλη: 31.10.2020. Αποτέλεσμα μηδέν. Εδώ και 5 χρόνια, οι επιτροπές συνεδριάζουν, πληρώνονται από τον φορολογούμενο και συμπέρασμα δεν βγάζουν. Γιατί; Διότι μέχρι να βγάλουν, ισχύει το παλιό καθεστώς που δίνει επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο σχεδόν των εργαζομένων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, και στο Δημόσιο βεβαίως βεβαίως, μέχρι και σ’ αυτούς που βγάζουν φωτοτυπίες στην χρεοκοπημένη ΠΥΡΚΑΛ! Δείτε εδώ:  πόσο βαρύ και ανθυγιεινό θεωρείται το να εργάζεσαι στην Ελλάδα. (Η ΠΥΡΚΑΛ, που θεωρείται… ξεχωριστός επαγγελματικός τομέας, είναι στην κατηγορία 30Α.)

 

Φυσικά, οι συνεδριάσεις έχουν κόστος. Πληρώνονται και τα μέλη της επιτροπής και οι γραμματείς. Έτσι, αυτή η παράταση θα σου κοστίσει, φορολογούμενε, άλλες 35.000 ευρώ.

Όμως, εν τω μεταξύ, ανέλαβαν οι “άλλοι”, αποφασισμένοι να βάλουν τέλος στις δυσλειτουργίες του Δημοσίου. Και τι έκαναν; Όρισαν τον Μάιο νέο διοικητικό συμβούλιο στην επιτροπή κι επειδή από τον Μάιο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου είναι πολύ μικρό διάστημα για να βγάλουν συμπέρασμα (όταν οι Κινέζοι φτιάχνουν σε 10 μέρες νοσοκομείο 1.000 κλινών…), οι συν(αν)αρμόδιοι υπουργοί υπέγραψαν νέα ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η λειτουργία της Επιτροπής μέχρι 30.4.2021. Ιδού η σχετική διάταξη:

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α 176) τροποποιείται και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στις περ. α και β και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της, στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης. Οι συναρμόδιοι Υπουργοί επεξεργάζονται τη γνωμοδότηση και παρέχουν σχετικές οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περ. γ της παρ. 2 και να υποβάλλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.4.2021. Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας, με την υπ αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 728ΖΗΜ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπαρ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ-ΑΞ0) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται ως την ως άνω ημερομηνία.»

για τη συνέχεια MarketNews

σχετικά άρθρα