fbpx
Weather Icon
Εξοπλισμοί , Παιδεία 15 Οκτωβρίου 2020

Διορίζουμε αργόμισθους στο Δημόσιο & κόβουμε χρηματοδότηση από τα πανεπιστήμια. Συγχρόνως, αναρωτιόμαστε πώς οι μπουνταλάδες φτιάξανε UAV .

Διορίζουμε αργόμισθους στο Δημόσιο &  κόβουμε χρηματοδότηση από τα πανεπιστήμια. Συγχρόνως,  αναρωτιόμαστε πώς οι μπουνταλάδες φτιάξανε UAV .

ΕΜΠ και ΕΚΠΑ κατά Ν. Κεραμέως για την υποστελέχωση

Πυρά από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας δέχεται η υπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως. Μετά την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών που ζητά πλήρη αναπλήρωση των διδασκόντων που πήραν σύνταξη και επιπλέον έκτακτο προσωπικό για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών λόγω πανδημίας, και το ΕΜΠ πρό ολίγου απηύθυνε ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη ζητώντας λύση στο θέμα της υποστελέχωσής του. Επίσης πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι υπάρχουν ανάλογες διαμαρτυρίες και από τα περιφερειακά ΑΕΙ ενώ χθες ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση των ΑΕΙ για τα λειτουργικά έξοδα τους για το 2021. 

Συγκεκριμένα ο πρύτανης του ιδρύματος κ. Ανδρέας Μπουντουβής αναφέρει στην επιστολή ότι «η εφαρμογή του μέτρου 1:1 στην αναπλήρωση των κενών από την αφυπηρέτηση των μελών ΔΕΠ και του προσωπικού είναι αδιαπραγμάτευτος όρος επιβίωσης για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε αναμονή της σταδιακής αναπλήρωσης του μεγάλου αριθμού καθηγητών που αποχώρησαν από την υπηρεσία τα προηγούμενα χρόνια. Η πρόσφατη “απόδοση 205 κενών θέσεων ΔΕΠ” από το Υπουργείο και εξ αυτών 16 στο ΕΜΠ, έναντι 36 που κενώθηκαν λόγω αφυπηρέτησης το έτος 2019, είναι απόλυτα ανεπαρκής. Η ανακοίνωση για μια επερχόμενη παραχώρηση επιπλέον θέσεων, που θα πλησιάζει αλλά δεν θα καλύπτει τον αριθμό των κενωθεισών, εμφανίζεται ως μια “εφάπαξ” κίνηση, που αυξάνει τις ανησυχίες μας για μια ανεπίτρεπτη υπαναχώρηση, σε συνδυασμό με τις φετινές αποχωρήσεις άλλων 29 μελών ΔΕΠ, που έχουν επιδεινώσει την κατάσταση δραματικά».

Χθές επίσης η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ ζήτησε την πλήρη αναπλήρωση των κενών θέσεων λόγω συνταξιοδότησης.

Η επιστολή

«Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει ανταποκριθεί σε πολλές και μεγάλες κρίσεις στη διάρκεια της ιστορίας του, προσφέροντας υψηλό και διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, με υπέρβαση δυνάμεων. Το ίδιο έχει κάνει στην τρέχουσα υπερδεκαετή οικονομική κρίση αλλά και στην πρόσφατη περίοδο της πανδημίας. Η δυνατότητα απόδοσης του έργου αυτού σε υψηλό επίπεδο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας, στηρίζεται σε μια εκπαίδευση που γίνεται επί το πλείστον με εργαστηριακή διδασκαλία, σε μικρές ομάδες και παρέχεται υποχρεωτικά από ανάλογα εξειδικευμένους καθηγητές. Η σχέση του αριθμού των φοιτητών προς εκείνον των καθηγητών είναι εκ των πραγμάτων καθοριστικής σημασίας για μια, τέτοιου τύπου, υψηλής ποιότητας εκπαίδευση. Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι η δυνατότητα ανταπόκρισης στον παραπάνω στόχο έχει πλέον περιοριστεί δραστικά, τόσο ώστε να υπερβαίνει το κρίσιμο όριο κάμψης, εξ αιτίας της συνεχούς απομείωσης των μελών του διδακτικού, ερευνητικού και λοιπού προσωπικού σε συνδυασμό με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των φοιτητών, κυρίως λόγω των μετεγγραφών.
 
Η αριθμητική μείωση των μελών ΔΕΠ του ΕΜΠ σε ποσοστό που προσεγγίζει το 40% στην τελευταία δεκαετία έχει υπονομεύσει την αρτιότητα της παρεχόμενης θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης, παρά την υπερπροσπάθεια του συνόλου του έμψυχου δυναμικού του. Καθίσταται πλέον αδύνατη η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έρχου χωρίς την άμεση αναπλήρωση κάθε μέλους ΔΕΠ και ερευνητικού, τεχνικού ή διοικητικού προσωπικού που αποχωρεί από την υπηρεσία για οιονδήποτε λόγο.
 
Η πρόβλεψη του Νόμου 4610/2019 (άρθρο 65) για ένταξη των θέσεων μελών ΔΕΠ που κενώνονται για οιονδήποτε λόγο στο συνολικό σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων του έτους που έπεται της κένωσης της θέσης χωρίς άλλη έγκριση, αποτέλεσε μια ελάχιστη και επιβεβλημένη κίνηση έναντι της συνεχούς απομείωσης του έμψυχου δυναμικού των πανεπιστημίων. Στη νομική αυτή πρόβλεψη στηρίχθηκε το ΕΜΠ, αλλά και τα άλλα πανεπιστήμια, προσδοκώντας σε άμεση και εύλογη εφαρμογή. Πλησιάζει,όμως,το τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής και παρά τις άμεσες ενέργειες εκ μέρους μας για επαναπροκήρυξη των θέσεων, η κατάσταση παραμένει ασαφής. Επιπλέον, ακούγονται όλο και περισσότερο από επίσημες πηγές επιχειρήματα που στηρίζονται σε δευτερεύουσες νομικές ερμηνείες και προσπαθούν, κατά τη γνώμη μας, να ‘κρύψουν’μια συνειδητή υπαναχώρηση από την υποχρέωση της μόνιμης κάλυψης των κενών που προκύπτουν από κάθε αφυπηρέτηση.

Για τη συνέχεια kathimerini

σχετικά άρθρα