fbpx
Weather Icon

Να και μια σωστή ενέργεια από τον SSM: Πιο κοντά η πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων – Πρόσκληση στους ιδιώτες επενδυτές

Να και μια σωστή ενέργεια από τον SSM: Πιο κοντά η πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων – Πρόσκληση στους ιδιώτες επενδυτές
Κάθε άλλο παρά αρνητικός εμφανίζεται ο επικεφαλής του SSM, Andrea Enria σε ότι αφορά τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις των τραπεζών
Κάθε άλλο παρά αρνητικός εμφανίζεται ο επικεφαλής του SSM, Andrea Enria σε ότι αφορά τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις των τραπεζών ενώ απευθύνεται στους ιδιώτες επενδυτές επισημαίνοντας πως θα διευκολύνει δυνητικές επενδύσεις στο πιστωτικό σύστημα. 
Σημειώνεται πως πολύ πριν την τρέχουσα κρίση – έναν περίπου χρόνο νωρίτερα- κατά την επίσκεψή του στη χώρα μας, ο επικεφαλής του SSM απαντούσε πάλι θετικά σε αυτό το ερώτημα και μάλιστα με τοποθέτηση η οποία αφορούσε μόνον την Ελλάδα.
Ο SSM δίδει ένα πολλαπλό μήνυμα προς τους δυνητικούς επενδυτές του κλάδου:
1. Η αυστηρή εποπτεία θα επιστρέψει μετά τον κορωνοϊό.
2. Τα κουπόνια Τier I και ΤierΙΙ θα απληρωθούν κανονικά.
3. Οι ζημιές στην Ευρώπη είναι σαφώς μικρότερες από τις αντίστοιχες στις ΗΠΑ, ενώ  ενθαρρύνονται και θα διευκολυνθούν οι επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα.
Τα παραπάνω καταγράφουν και το στίγμα του SSM βάσει του οποίου οι τράπεζες θα χρειαστούν κεφάλαια την επόμενη ημέρα.
Στην παρούσα φάση σε συνέντευξή του που δημοσιοποιήθηκε μόλις χθες στην El Confidential  ο κ. Enria σημείωνε πως o ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας χρειαζόταν και εξακολουθεί να χρειάζεται κάποια ενοποίηση.
Εξακολουθεί να υπάρχει κληρονομιά μια πλεονάζουσας λειτουργίας (σ.σ. δυναμικού)  ως “απόκτημα” από την προηγούμενη κρίση, η οποία δεν έχει εκλείψει εντελώς από το σύστημα, και τούτο δημιουργούσε πρόβλημα τόσο στην κερδοφορία των τραπεζών όσο και στον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους. 
Η ενοποίηση θα μπορούσε να είναι μέρος της λύσης συνομολογεί ο κ. ο επικεφαλής του SSM.
Η κρίση θα μπορούσε να επιταχύνει την προσαρμογή των τραπεζών που, κατά μία έννοια, αντιστέκονταν στα περιθώρια του συστήματος.
Εκείνες οι τράπεζες που δεν είχαν βιώσιμο μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά μπόρεσαν να παραμείνουν σε λειτουργία χάρη στα σχετικά χαμηλά επιτόκια και τη διαθεσιμότητα φθηνής χρηματοδότησης, αυτές οι τράπεζες, οι πιο αδύναμες τράπεζες, θα μπορούσαν να τεθούν υπό πίεση και η ενοποίηση θα μπορούσε πράγματι να είναι μέρος της λύσης.
Ας σημειωθεί πάντως πως οι ελληνικές τράπεζες είχαν μέχρι πρότινος πολύ λιγότερη πρόσβαση σε όλα τα ωφελήματα που έδιδε η ΕΚΤ προς τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες και μόνον τώρα και με τη σφραγίδα της προσωρινότητας εν τω μέσω της κρίσης απέκτησαν πρόσβαση στα ωφελήματα αυτά.
Σε μία συνέντευξη στην οποία ο κ. Enria επιχειρεί να αναδείξει τις ευρωπαϊκό επενδυτικό στόχο, αναφέρεται επίσης ότι ο SSM στην πραγματικότητα δεν χαλαρώνει.
Η προσπάθεια εστιάζει στη διατήρηση  με το σωστό τρόπο των μετρήσεων  του κεφαλαίου, της ρευστότητας, της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων.
Οι θεσμοί απλώς ενεργοποίησαν τις ακριβείς διατάξεις που τέθηκαν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο  μετά την τελευταία κρίση, ώστε να διασφαλιστούν τα πιστωτικά ιδύρματα τα οποία δημιούργησαν  αποθέματα  σε καλές εποχές ώστε να μπορούν στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσουν σε κακές στιγμές.
“Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζουμε αυτούς τους νέους κανόνες και είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες στην αγορά – και δεν συμπεριλαμβάνω μόνο επενδυτές, αλλά και αναλυτές αγοράς και οργανισμούς αξιολόγησης  – να κατανοήσουν ότι υπάρχουν διαθέσιμα ρυθμιστικά εργαλεία και πως η τράπεζες δε βυθίζονται σε αποθέματα ασφαλείας, καθώς τούτο θα ήταν  πολύ αρνητικό.
Η Επιτροπή της Βασιλείας ήταν ξεκάθαρη ότι σε περιόδους δυσκολίας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ρυθμιστικά διαλλείμματα ρευστότητας.
Το ίδιο ισχύει και για τα αποθέματα κεφαλαίου.
Σε ότι αφορά την επιστροφή των τραπεζών στην προηγούμενη κατάσταση ο κ. Εnria επισημαίνει πως θα δοθεί στις τράπεζες χρόνος αρκετός για να επιστρέψουν στην κατάσταση πριν από την κρίση.
Ωστόσο στο πλαίσιο της συνεισφοράς των μετόχων ο κ.  Enria ξεκαθαρίζει για μία ακόμη φορά πως είναι σαφές   πως μπορεί να έχουν τεθεί περιορισμοί σε ότι αφορά  τις πληρωμές μερισμάτων,  δεν υπάρχει ωστόσο πρόθεση να τεθούν περιορισμοί στις πληρωμές κουπονιών Tier 1 και Tier 2.
Φυσικά, εάν οι τράπεζες αρχίσουν να χρησιμοποιούν αυτό που ονομάζεται  απόθεμα διατήρησης κεφαλαίου τότε υπάρχουν νομοθετικές απαιτήσεις για να αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται οι πληρωμές πρόσθετου επιπέδου 1 στα κουπόνια.
Ωστόσο ο κ. Enria  διευκρινίζει πως υπάρχει χώρος πολύς έως ότου οι τράπεζες φθάσουν στο στάδιο αυτό.
Από τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ σε μερίσματα που είχαν προγραμματιστεί να πληρωθούν σε μετόχους, 30 δισεκατομμύρια ευρώ δεν καταβλήθηκαν.
Έτσι διατηρήθηκε ένα κεφάλαιο 30 δισεκατομμυρίων ευρώ στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Σε ότι αφορά τις εγγυήσεις σε σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στους επόπτες των ΗΠΑ ή του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πολύ δύσκολη η παρακολούθηση 19 διαφορετικών δικαιοδοσιών γι’ αυτό και τούτο θα γίνει από τους τοπικούς επόπτες. Ωστόσο ο SSM θα παρακολουθήσει στενά  τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες χρησιμοποιούν αυτές τις εγγυήσεις, το ποσό των δανείων που χορηγούν και τον αντίκτυπο στους ισολογισμούς τους.
Η τραπεζική ένωση λειτουργεί όπως φάνηκε από την ταχύτητα λήψης των αποφάσεων σημειώνει ο κ. επικεφαλής του SSM.
Σε ότι αφορά το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων πάντως σημειώνει ότι: ” Όσον αφορά το σύστημα ολοκλήρωσης και εγγύησης των καταθέσεων, πιστεύω ότι αυτή η κρίση θα μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε την τραπεζική ένωση γρηγορότερα από ό, τι είχαμε προβλέψει προηγουμένως”.
Ο ίδιος υποστήριξε πως πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους επενδυτές μετοχών που θέλουν να επενδύσουν σε τράπεζες αυτήν τη στιγμή.Ειρήνη Σακελλάρη
[email protected]
www.bankingnews.gr

σχετικά άρθρα