Weather Icon

Προκλητική απάντηση της Άγκυρας στον ΟΗΕ – Δεν αναγνωρίζει την κυπριακή ΑΟΖ

Προκλητική απάντηση της Άγκυρας στον ΟΗΕ – Δεν αναγνωρίζει την κυπριακή ΑΟΖ

Η Τουρκία με εκτενή
επιστολή της στον ΟΗΕ, με ημερομηνία 13
Νοεμβρίου 2019, προβάλλει τις πάγιες
θέσεις της για το ζήτημα της οριοθέτησης
ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, ισχυριζόμενη
ότι διαθέτει θαλάσσια σύνορα στην
Ανατολική Μεσόγειο με την Αίγυπτο,
παραβλέποντας τα δικαιώματα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, την οποία δεν αναγνωρίζει.


Στην επιστολή την οποία
απέστειλε ο μόνιμος Αντιπρόσωπος της
Άγκυρας στον Οργανισμό, Feridun H. Sinirlioglu,
γίνεται λόγος για ipso facto και ab initio νομικά
και κυριαρχικά δικαιώματα στις θαλάσσιες
περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου που
βρίσκονται δυτικά του μεσημβρινού 32 °
16’18 “E και απορρίπτει τον χάρτη με
συντεταγμένες που κατέθεσε η Κυπριακή
Κυβέρνηση στις 25 Απριλίου 2019 και τονίζει
ότι η οριοθέτηση με το «δυτικό τμήμα
της ελληνοκυπριακής Διοίκησης», όπως
αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία, θα
ήταν δυνατή μόνο μετά από μια συνολική
πολιτική διευθέτηση του Κυπριακού.
Ακολουθεί αυτούσια η
επιστολή μεταφρασμένη:
«Αναφορικά με την
επιστολή της 25ης Απριλίου 2019 (A / 73/850-S /
2019/344) του Επιτετραμμένου της μόνιμης
αποστολής της Ελλάδας, της προφορικής
διακοίνωσης της ελληνοκυπριακής
Διοίκησης της 4ης Μαΐου 2019 και της
επιστολής της 11ης Ιουλίου 2019 (Α / 73/944-S /
2019/564) του αντιπροσώπου της ελληνοκυπριακής
Διοίκησης απευθυνόμενος στον Γενικό
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και
υπενθυμίζοντας τα πολυάριθμα γράμματα
και σημειώσεις της Τουρκίας, θα ήθελα
να επιστήσω την προσοχή σας στις ακόλουθες
σκέψεις.
Καταρχάς, θα ήθελα να
επαναλάβω ότι η Τουρκία, ως η χώρα με
τις μεγαλύτερες ηπειρωτικές ακτές στην
Ανατολική Μεσόγειο, έχει ήδη υποβάλει
στα Ηνωμένα Έθνη, μεταξύ άλλων, μέσω του
Notes Nos της Μόνιμης Αποστολής της Τουρκίας
2004 / Turkuno DT / 4739, της 2ας Μαρτίου 2004, 2005 /
Turkuno DT / 16390, με ημερομηνία 4 Οκτωβρίου
2005, αριθ. 2013/14136816/22273 της 12ης Μαρτίου 2013
και επιστολές με ημερομηνία 25 Απριλίου
2014 (A / 68/857) και στις 18 Μαρτίου 2019 (A /
73/804), καθώς και στα πολυάριθμα έγγραφα
και επιστολές της μόνιμης αποστολής
που έχουν επίσης δημοσιευθεί στον
δικτυακό χώρο του τμήματος θαλάσσιων
υποθέσεων και του Δικαίου της Θάλασσας,
όπως και στο σχετικό Δελτίο Δικαίου της
Θάλασσας (Law of the Sea Bulletins), ότι η Τουρκία
έχει ipso facto και ab initio νομικά και κυριαρχικά
δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές της
Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκονται
δυτικά του μεσημβρινού 32 ° 16’18 “E.
Όπως επανέλαβε η Τουρκία
σε διάφορες περιστάσεις, η οριοθέτηση
της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης
και της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας,
πέραν των δυτικών τμημάτων του γεωγραφικού
μήκους 32 ° 16’18 “E, θα πρέπει να
πραγματοποιείται σε συμφωνία μεταξύ
των επηρεαζόμενων κρατών στην περιοχή,
με βάση την αρχή της ισότητας με στόχο
την επίτευξη ισότιμης οριοθέτησης.
Από αυτή την άποψη,
βάσει του διεθνούς δικαίου, η Τουρκία
θεωρεί ότι τα εξωτερικά όρια της τουρκικής
υφαλοκρηπίδας στις προαναφερθείσες
θαλάσσιες περιοχές ακολουθούν τη διάμεση
γραμμή μεταξύ των ακτών της Τουρκίας
και της Αιγύπτου σε σημείο που θα
προσδιοριστεί δυτικά των 28 ° 00’00 “E,
σύμφωνα με την αποτέλεσμα των μελλοντικών
συμφωνιών οριοθέτησης στο Αιγαίο, καθώς
και στη Μεσόγειο, μεταξύ όλων των
συμβαλλόμενων κρατών, σύμφωνα με δίκαιες
αρχές, λαμβάνοντας όλες τα ειδικές και
σχετικές περιστάσεις βάσει του διεθνούς
δικαίου.
Υπό το πρίσμα των
ανωτέρω, η Τουρκία απορρίπτει εν ολοκλήρου
τη μονομερή κατάθεση από την ελληνοκυπριακή
Διοίκηση ενός καταλόγου γεωγραφικών
συντεταγμένων, συνοδευόμενου από έναν
ενδεικτικό χάρτη (όπως εκδόθηκε στην
εγκύκλιο ανακοίνωση της Διεύθυνσης
Θαλάσσιων Υποθέσεων και του Δικαίου
της Θάλασσας / Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
της 7ης Μαΐου 2019), σχετικά με τα βόρεια
και βορειοδυτικά εξωτερικά όρια της
λεγόμενης Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης και την υφαλοκρηπίδα της
ελληνοκυπριακής Διοίκησης. Η Τουρκία
απορρίπτει, επίσης, την επιστολή της
25ης Απριλίου 2019 του Επιτετραμμένου της
Ελλάδας, η οποία, αντίθετα με το διεθνές
δίκαιο, απαιτεί την οριοθέτηση της
ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας ή της
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ
κρατών με αντίθετες ακτές (τόσο ηπειρωτικές
όσο και νησιωτικές) και προνοεί ότι θα
πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση
την αρχή της ισοδυναμίας / διάμεσης
γραμμής.
Σύμφωνα με τους σχετικούς
κανόνες του διεθνούς δικαίου,
συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 74
παράγραφος 1 και 83 παράγραφος 1, που
αντικατοπτρίζουν το εθιμικό διεθνές
δίκαιο, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας, η
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ή της
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ
κρατών με απέναντι ή παρακείμενες ακτές
πραγματοποιείται με συμφωνία βάσει του
διεθνούς δικαίου, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 38 του Καταστατικού του Διεθνούς
Δικαστηρίου, προκειμένου να επιτευχθεί
μια δίκαιη λύση. Σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής
των κρατών, του εθιμικού διεθνούς
δικαίου, των διεθνών δικαστικών αποφάσεων
και της νομολογίας, η μέθοδος ισοτιμίας
/ διάμεσης γραμμής εφαρμόζεται μόνο
όταν η εφαρμογή της δεν παραμορφώνει
την ισότιμη οριοθέτηση.
Η Τουρκία επαναλαμβάνει
για άλλη μια φορά ότι είναι έτοιμη
σήμερα, όπως και στο παρελθόν, να
υποστηρίξει πλήρως την εξασφάλιση
δίκαιης, ισότιμης και ειρηνικής επίλυσης
όλων των εκκρεμούντων ζητημάτων,
συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης
οριοθέτησης των περιοχών θαλάσσιας
δικαιοδοσίας με όλα τα σχετικά παράκτια
κράτη που αναγνωρίζει και με τα οποία
έχει διπλωματικές σχέσεις, σύμφωνα με
το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να
συμβάλει περαιτέρω στη σταθερότητα και
την ειρήνη και ευημερία ολόκληρης της
λεκάνης της Μεσογείου. Όσον αφορά στο
δυτικό τμήμα της Κύπρου, αυτό θα ήταν
δυνατό μόνο μετά από μια συνολική
πολιτική διευθέτηση.
Ενόψει των ανωτέρω,
επισυνάπτεται κατάλογος γεωγραφικών
συντεταγμένων σχετικά με τα εξωτερικά
όρια της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας της
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο
Θάλασσα, όπου η Τουρκία ασκεί αυτοδικαίως
και αποκλειστικά αποκλειστικά κυριαρχικά
δικαιώματα και δικαιοδοσία που απορρέουν
από το διεθνές δίκαιο.
Θα ήμουν ευγνώμων εάν
η παρούσα επιστολή και το παράρτημά της
θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν ως έγγραφο
της Γενικής Συνέλευσης, στα σημεία 41
και 74 της ημερήσιας διάταξης και να
δημοσιευθούν στον δικτυακό χώρο της
Διεύθυνσης Ωκεανών και Δικαίου της
Θάλασσας, καθώς και στην επόμενη έκδοση
του Law of the Sea Bulletin».
ΠΗΓΗ: Newpost.gr

σχετικά άρθρα